शिक्षणातील सुसंवाद..शिक्षण संवाद शिक्षणातील सृजनतेचा,नवतेचा वेध घेणारा शैक्षणिक ब्लॉग...

Sunday, 29 March 2015

बेंच पाटी

मी एका उपक्रमशील शिक्षकांन बेंचला स्लेट बसवल्याचं पाहिलं.
काय भन्नाट कल्पकता!
मुलांच्या कृतीशीलतेला, अभिव्यक्तीला खुपच छान संधी मिळेल यामुळ.
   आपणही हा प्रयोग करूयात....