Thursday, 11 June 2015

एक्सेल गुरू - महेश हारके

मा.श्री.महेश हारके सहाय्यक शिक्षक
कॅप्टन जोशी स्मारक विद्यालय येनगुर जि. उस्मानाबाद.
तंत्रस्नेही चळवळीतील सक्रिय कार्यकर्ते. महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्रातील एक प्रभावी व्यक्तीमत्व.सैदव महाराष्ट्रातील शिक्षकांना यांचे कडून नेहमीच काहीतरी मिळत आलेले आहे.आणि मिळतच राहणार.
यांच्या कार्याचा थोडक्यात द्रुष्टिक्षेप आपणासमोर सादर करित आहोत.
श्री.महेश हारके सरांनी शिक्षकांना आपल्या दैनंदिन कार्यात अडचणी येऊ नयेत.याकरिता महत्त्वाची साॅप्टवेअर्स बनविलेली आहेत.
ही साॅप्टवेअर्स हाताळण्याकरिता अत्यंत सोपी असुन साधारणपणे काॅम्प्युटरची माहिती असणाऱ्यास सुद्धा त्यास हाताळणे अवघड नाहीत.
उल्लेखनीय गोष्ट अशी कि ही त्यांची साॅप्टवेअर्स महाराष्ट्रातील ब-याच संकेतस्थळावर त्यांनी मोफत पुरविलेली आहेत.महाराष्ट्रातील शिक्षक या नात्याने मी त्यांचा सदैव ऋणी राहील.त्यांची महत्त्वाची काही साॅप्टवेअर्स मी येथे आपणासोबत या पोष्टद्वारे शेअर्स करित आहो.निश्चितच आपणास त्याचा फायदा होईल.यात शंकाच नाही.
१) इयत्ता १ ते ८ च्या वर्णनात्मक नोंदी
२) Smart School (कागद विना शाळा)
३) Exam.Manager (परीक्षेसाठी )
४) शालेय पोषण आहार (संपूर्ण अहवाल बनवा दहा मिनिटात)
५) इयत्ता १ ते ८ चे निकालपत्रक
६) इयत्ता ९ वीसाठी निकालपत्रक
७) पीनकोड शोघणे.
८) वयाचे कॅल्क्यूलेटर (पाच सेकंदात आजचे वय काढा)
९) इनकम टॅक्स ( आपला इन्कमटॅक्स टॅक्स कसा काढावा संपूर्ण फाॅर्मेटमध्ये)
१०) शाळेसाठी कुटुंब पंजिका
११) लेसन प्लान
१२) माझी सम्रुद्ध शाळा
१३) शाळा गुणवत्ता सनियंत्रण
१४) जि.पी.एफ.स्लिप.
वरिल साॅप्टवेअर्सचा वापर केल्यास आपला निश्चितच ताण कमी होऊन वेळ सुद्धा वाचणार आहे.हि सर्वच साॅप्टवेअर्स खालील संकेतस्थळावरुन आपणास मोफत डाऊनलोड करता येतील.आपण उपयोग घेऊन इतरांना उपयोगात येईल त्याकरिता या पोस्टला शेअर्स करावे ही विनंती.
www.mahazpteacher.blogspot.in

       ■Maharashtra Savvy Teacher's  

                                            वरून साभार