शिक्षणातील सुसंवाद..शिक्षण संवाद शिक्षणातील सृजनतेचा,नवतेचा वेध घेणारा शैक्षणिक ब्लॉग...

Saturday, 27 June 2015

अध्ययन अनुभव

अध्ययन अनुभव

आज तिसरीच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना सजीव व निर्जीव या परिसर अभ्यासातील संकल्पना सांगत  होतो....चर्चा करत होतो...त्याचं ऐकून घेत होतो.
सजीव व निर्जीव या बद्दल पाठ्यपुस्तकात दगड व चिमणी यांची तुलना केली आहे.हे दोन्हीही मुलांच्या परिचयाचेच की......
त्यामुळे मुलं भरभरून बोलत होती.
एका मुलांन एक दगड आणला होता.
मुलं दगडाबद्दल बोलत होती.
तेवढ्यात मला चिमण्यांचा चिवचिवाट ऐकू आला.वर्गातच चिमण्या इकडून तिकडे फिरत होत्या.
तसं मुलांना सजिवांची लक्षणे समजू लागली होती.सजीवा बद्दल माहीती सांगत होती.
वैष्णवी या मुलीनं तर खूपच सृजनशील मत मांडले होते.
" सर झाड सजीव असत आणि त्याच्या  लाकडाची खुर्ची निर्जीव असते की नाही."
मुलं किती विचार करतात.....
अगदी या क्षितीजा पलिकडे

आम्हाला भेटलेल्या चिऊताईचंही  आभार हा अध्ययन प्रसंग जिवंत केला.