Saturday, 28 May 2016

बालचित्रवाणी

बालचित्रवाणी
-------------------------------------------
*प्राथमिक शिक्षण अभ्यासक्रम*  *2012* नुसार

   इयत्ता सहावीच्या  मराठी व हिंदी माध्यमाच्या शाळेतील शिक्षकांसाठी होणाऱ्या
मराठी विषयाच्या
*सुलभभारती  व उर्दू, कन्नड, गुजराथी, तेलगू, सिंधी माध्यमांच्या शाळांतील शिक्षकांसाठी  सुगमभारती*
  च्या प्रशिक्षणासाठी काल बालचित्रवाणीमध्ये आमचे शुटिंग झाले.