Tuesday, 5 December 2017

मूलभूत वाचन क्षमता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण

मूलभूत वाचन क्षमता विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण
----------------------------------------------------------
दिनांक- 29 ते 30 नोव्हेंबर 2017
स्थळ- DIECPD उस्मानाबाद. 

इयत्ता पहिली ते पाचवीतील शंभर टक्के मुलांचा मूलभूत  वाचन क्षमता विकास प्रशिक्षणची तालुकास्तरीय सुलभकांची प्रशिक्षणपूर्व तयारी कार्यशाळा संपन्न होत आहे.

● मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची भेट●
मा.अनुप शेंगुलवार
मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प.उस्मानाबाद.
  मा.डाॅ.कलिमोद्दीन शेख
प्राचार्य DIECPD उस्मानाबाद.
मा.सचिन जगताप 
शिक्षणाधिकारी (प्रा.)जि.प.उस्मानाबाद. यांनी
प्रशिक्षणाला भेट दिली.

मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहेबांनी प्रशिक्षणार्थींशी संवाद साधला. प्रेरणादायी व उर्जस्वल मार्गदर्शन केले.

    □ *प्रशिक्षणाची उद्दिष्टे*□
1) वाचन शिकण्याचे टप्पे व त्यासाठीची सुलभकांची भूमिका याबाबतच्या शिक्षकांच्या व पर्यवेक्षीय यंत्रणेतील व्यक्तींच्या संकल्पना स्पष्ट करणे.
2) इयत्ता पहिली ते पाचवीत  शिकणा-या प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत वाचन क्षमतेचा विकास करण्यासाठी विद्यार्थीनिहाय कृतीकार्यक्रम तयार करण्याची शिक्षकांची क्षमता विकसित करणे.*

    ●राज्य सुलभक/ संवादक●
  1) मा.नवनाथ धुमाळ
       मराठी विभाग प्रमुख
   2) मा. नारायण मुदगलवाड
          अधिव्याख्याता
   3) श्री.समाधान शिकेतोड
          विषय सहायक
   4) श्री.किरण विभुते
       उपक्रमशील शिक्षक
      
दुपारच्या सत्रात मा.डाॅ. शेख साहेबांनी प्रशिक्षणाची उद्दिष्टे,समता ते मूलभूत वाचन,बहुभाषिक शिक्षण या विषयावर मार्गदर्शन केले.दिवसभराचा आढावा घेतला.

            समाधान शिकेतोड
जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था उस्मानाबाद.