Saturday, 11 April 2015

कौतुक सोहळा

कौतुक सोहळा

माझी विद्यार्थीनी वैष्णवी महादेव भोसले हीचा भारतीय प्रज्ञा शोध परिक्षेत उस्मानाबाद जिल्ह्यात चौथा क्रमांक आला.त्याबद्दल शाळेत आज सत्कार सोहळा संपन्न झाला.
वैष्णवी भोसले हीचा गुणगौरव कार्यक्रमातून इतर सर्व मुलांना खुप प्रेरणा मिळाली.तिची एक मैत्रीण सिद्धी माझ्याकडे आली व म्हणाली," सर,मला तिला पेन बक्षीस द्यायचाय". काही मुलं तिला बागेतील फुलं देत होती.सर्व मुलांमध्ये चैतन्य पसरलं होत.
तिच्या या कौतुकसोहळ्यासाठी शालेय व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष व  सदस्य हजर होते. तिचा मार्गदर्शक म्हणून मलाही खुप आनंद झाला होता.
वैष्णवी खुपच समजदार,तल्लख बुद्धीची मुलगी.....तिच्या यशानं इतरांना प्रेरणा मिळाली....अध्यक्षांनी तिला 100 रू बक्षीस दिले.