Tuesday, 31 January 2017

शाळासिद्धी

● शाळा सिद्धी ●
आज दि. 31 जानेवारी  2017 रोजी कन्हेरी व सरमकुंडी ता.वाशी  येथील शिक्षणपरिषदेत शाळासिद्धी बद्दल सविस्तर माहिती दिली.
📌 कन्हेरी येथे शाळासिद्धी नोंदणी कशी करावी, क्षेत्र निहाय माहिती कशी भरावी हे PPT च्या सहाय्याने सांगितले.
📌 शाळासिद्धीच्या शासन निर्णयातील माहिती सांगितली.
📌 प्रत्येक मुल प्रगत व्हावे, शाळा प्रगत व्हावी यासाठी नाविन्यपुर्ण उपक्रम राबविण्यात यावेत.
📌 खुप प्रयत्न करूनही मुल प्रगत होत नाही. अशा मुलांच्या अध्ययन समस्या समजण्यासाठी CASE STUDY करावा. अशा मुलांना प्रगत करावे.
📌 आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक  दर्जाच्या शाळा निर्माण करणे. या शासन निर्णयावर चर्चा केली.
📌100%शाळा  शाळा सिद्धीसाठी नोंदणी करण्याचा निर्धार केला.

समाधान शिकेतोड
निर्धारक, शाळासिद्धी विद्याप्राधिकरण पुणे.
विषय सहायक DIECPD उस्मानाबाद .