Friday, 26 June 2015

शैक्षणिक व्हीडीओ निर्मिती

श्री नंदकुमार साहेब यांचे शैक्षणिक विडियो निर्मिती बाबत पत्र...

महाराष्ट्रात विविध माध्यमाच्या 1.04 लाख प्राथमिक शाळा असून त्यामध्ये 7.24लाख शिक्षक कार्यरत आहेत.
 प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकरणा साठी विविध अभियानाच्या माध्यमातून काम करण्यात  येत आहे. तरीही विविध 
पातळीवरुन होत असलेल्या सर्वेक्षणामध्ये 
राज्यातील मुलांची संपादणूक पातळी  कमी असल्याचे  दिसून येते, यावरून मुलांच्याशिकण्यामध्ये
 अडचणी आहेत तसेच शिक्षकांनाही शिकविण्या मध्ये अडचणी आहेत  हे  स्पष्ट होते . सध्याच्या 
माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञानाच्या युगात शैक्षणिकतंत्रज्ञानाचा वापर करुन शिकणे व शिकविणे  यातील  अडचणी दूर करता येणे शक्य आहे . 
शिक्षकांना शैक्षणिक दृष्ट्या समृध्द  करणे , तसेच  मुलांच्या  गुणवत्तावाढी साठी  काम  करणे याला गतिमान करण्याची गरज आहे . 
यासाठी प्रामुख्याने भाषा , गणित , विज्ञान या 
विषयामधील संबोध स्पष्ट करण्यासाठी व अध्ययन स्तर उंचावण्यासाठी शैक्षणिक 
तंत्रज्ञानांतर्गत विविध प्रकारचे शैक्षणिक 
व्हीडीओ व तत्सम ई साहित्याची निर्मिती करता येईल. 
अध्ययन – अध्यापनात जे संबोध अवघड  वाटत असतील कसे शिकवावेयाबाबत मार्गदर्शन व्हावे असे वाटत असेल  अश्या  संबोधाबद्दल जास्तीत जास्तशिक्षकानी , शिक्षण विभागातील संबधित
अधिकायानी , शिक्षण प्रेमीनी आपला प्रतिसाद याठिकाणी 
दि. 05 जुलै 2015 पर्यंत नोंदवावा म्हणजे गरजाभिमुख ईसाहित्य 
विकसनाच्या प्रक्रियेला गती देता येईल  व  महाराष्ट्र  राज्य प्राथमिक शिक्षणाच्या  गुणवत्तेच्या संदर्भात अधिक
वरची पातळी गाठू शकेल .

आपला

नंदकुमार (भा.प्र.से.)

प्रधान सचिव , 
महाराष्ट्र शासन

व्हीडीओ निर्मिती संकेतस्थळावर स्वागत -

http://www.videonirmiti.in/