Thursday, 2 July 2015

शिका पोरा शिक

माझा आर्यन आता पहिलीच्या वर्गात गेलाय.शालेय शिक्षणाची सुरूवात झालीय.खुप उत्साहाने तो दररोज शाळेत जातोय.पहिलीच्या वर्गात जातानाच तो छान वाचून करतोय.रचनावादाप्रमाणे तो वाचन करायला शिकला.क,का,कि बाराखडी न शिकताच तो वाचू लागला.किशोर मासीकातील कविता गाऊन दाखवतो.कधी कधी वर्तमान पत्रही चाळतो.छोटी    छोटी गोष्टीची पुस्तके वाचतो.अरविंद गुप्ताच्या " सोपी विज्ञान खेळणी "या पुस्तकातील कृती पाहून विज्ञान खेळणी बनविण्याचा प्रयत्न करतो.
    घरातील भिंतीवर चित्रे काढून लावतो.खुप प्रश्न विचारतो.जिज्ञासूवृत्ती,सृजनशीलता,चिकित्सा करणे हे सारं त्याच्यात आहे.बाप म्हणून मला त्याचा अभिमान वाटतो.
पण काही सांगावसं वाटतं लेकराला.....
खुप खुप शिक पोरा.IAS,IPS सारखे उच्च ध्येय ठेव पण त्या अगोदर एक चांगला माणूस बन.
शिक्षण फक्त शाळेतच मिळेल हा भ्रम मनातून काढून टाक. जगण्यातील अनुभव पण खूप काही शिकवतात हे ध्यानात ठेव.भावनांचे समायोजन, विचारांचे नियमन करायला शिक.दुर्बलांना आधार द्यायला विसरू नकोस.एक चांगला माणूस बन.