Sunday, 29 March 2015

बेंच पाटी

मी एका उपक्रमशील शिक्षकांन बेंचला स्लेट बसवल्याचं पाहिलं.
काय भन्नाट कल्पकता!
मुलांच्या कृतीशीलतेला, अभिव्यक्तीला खुपच छान संधी मिळेल यामुळ.
   आपणही हा प्रयोग करूयात....