Monday, 30 March 2015

शैक्षणिक व्हिडीओ

श्री. रवि माने
पदवीधर शिक्षक,
ता. कोरेगाव, जि सातारा
त्यांनी  raviacademy.org ही वेबसाईड तयार करुन स्वतः इयत्ता पहिली पासून ते आठवी पर्यंत अनेक प्रकारचे अनेक विषयवरील शैक्षणिक व्हिडिओ तयार केले असून सर्व व्हिडिओ त्यांच्या साइटवर पहावयास मिळतात.
ते एक उपक्रमशील शिक्षक आहेत.