Thursday, 11 June 2015

Tech Savvy Teacher's

तंत्रस्नेही शिक्षकांसाठी महत्वपूर्ण पोस्ट

मा. नंदकुमार साहेब ( प्रधान शिक्षण सचिव ) यांच्या प्रेरणे तुन संपूर्ण महाराष्ट्रात Tech savvy  चळवळ सुरु झाली आहे .  अध्ययन - अध्यापन प्रक्रिया ही अधिक परिणामकारक होण्याकरिता तंत्रज्ञानाचा वापर अनेक शिक्षक करीत आहेत . मा . साहेबानी दिलेल्या सुचनेनुसार सर्व tech savvy शिक्षकांना एकत्र आणन्याच्या दृष्टीने www.techsavvyteachers.in या नावाचे संकेतस्थळ सुरु करण्यात आलेले आहे . तरी आपण सदर संकेतस्थळावर नोंद करुन आपण आपला  शिक्षणात तंत्रज्ञान या संबंधाने खारिचा वाटा उचलावा ही , विनंती .

करीता सोबत एक मार्गदर्शक व्हिडिओ आहे , त्याचेही अवलोकन व्हावे ..

( Android App - www.techsavvyteachers.in/tech.apk  )

तंत्रस्नेही शिक्षक सदस्य
www.techsavvyteachers.in

                          By  सुनिल आलुरकर
Maharashtra Tech Savvy Teacher's