Friday, 31 July 2015

किल्ला बनवूया

मुलांना काहीतरी काम करायला फार आवडते.
आज मधल्या सुट्टीत बागेजवळ काहीतरी तयार करत होती.

कोण किल्ला बनवत होते तर कोण इंग्रजी अक्षरे बनवत होते.स्वतःच्या कौशल्यांचा वापर करून सृजनशीलतेचा अविष्कार मुलं दाखवीत होती.
प्रत्येक जण तन्मयतेने काम करत होता.एकमेकांना मदतीचा हात दिला जात होता.स्वतःची कल्पना दुसर्‍याला सांगितली जात होती.

अशा प्रकारच्या श्रमातून विद्यार्थ्यांच्या अंगभूत कौशल्यांचा विकास होतो.