Thursday, 30 July 2015

राज्य अभ्यासक्रम समिती

राज्य अभ्यासक्रम,पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तक निर्मिती समीतीवर मराठी विषयासाठी माझी निवड झालेली आहे.

यासंदर्भात दि 3/7/2015 ते 5/7/2015 या कालावधीत रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी ठाणे
येथे कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे.