Saturday, 12 September 2015

रचनावाद

ज्ञानरचनावादाची रूजवणूक ज्यांनी
महाराष्ट्रात केली अन् संपूर्ण बीट ज्ञानरचनावादी केले.त्या सातारा जिल्ह्यातील कुंमठे बीट च्या प्रयोगशील  शिक्षण विस्तार अधिकारी प्रतिभा भराडे मॅडम

मिरज तालुक्यातील शाळा रचनावादी बनवणारे व महाराष्ट्रात पहिले बालसाहित्य संमेलन घेणारे प्रयोगशील गटशिक्षणाधिकारी नामदेव माळी

यांनी "रचनावाद" या पुस्तकाचे संपादन केले आहे. हे पुस्तक नुकतेच प्रकाशित झाले आहे.
याचा आनंद वाटला.

आपल्याला हे पुस्तक निश्चितच मार्गदर्शन ठरेल असे वाटते.