Sunday, 1 October 2017

लेणी दर्शन

खुप दिवसापासून उस्मानाबादच्या लेणी पाहण्याची इच्छा होती. ती पुर्ण झाली. अप्रतिम लेणी पाहून मन तृप्त झाले. लेण्याच्या आजूबाजूचा परिसरही खुपच नयनरम्य होता. लेण्याच्या पश्चिमेकडचे तळे विलोभनीय दिसत होते. पुरातत्व विभागाची लेण्याची माहिती देणारा फलक अस्पष्ट दिसत होता.

अप्रतिम लेणी  पाहून मन सातव्या शतकात गेले. आपला हा ऐतिहासिक व सांस्कृतिक ठेवा अमूल्य आहे. त्याची जपणूक सर्वांनीच करायला हवी. तिथल्या दगडावर रेघोट्या ओढून विद्रूप करू नये. हा civic Seance प्रत्येकाला आला पाहिजे.