Tuesday, 26 September 2017

शाळा भेट

आज उस्मानाबाद शहरातील एका शाळेला भेट देऊन बहुभाषिक वर्गातील मुलांच्या अडचणी समजून घेतल्या. शिक्षक व विद्यार्थी त्यांच्याशी संवाद साधला.
पायाभूत वाचन क्षमता विकास
समजपूर्वक वाचन
अनुलेखन, श्रुतलेखन
स्व-अभिव्यक्ती
कृतीकार्यक्रम तयार करणे
अवांतर वाचन
भाषिक खेळ
अशा विविध विषयांवर  शिक्षकांना मार्गदर्शन केले.